0


Pick up method

วิธีการรับของ

     ในกรุงเทพ ::
                 ส่งทาง messengers พร้อมรับเงินส่วนที่เหลือ 
                โดยที่ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเสียค่าจัดส่งตามจริงค่ะ


     ในต่างจังหวัด ::
                 ส่งทางไปรณีย์ เก็บเงินปลายทาง 
                โดยที่ทางลูกค้าโอนเงินส่วนที่เหลือมาก่อนค่ะ

     ในต่างประเทศ ::
                 ส่งทางไปรษณีย์ ผ่านทาง TNT 
                 โดยเก็บเงินค่าจัดส่งปลายทาง หรือ DHL หรือ ThaiMail
                 โดยให้เราเช็คราคาค่าจัดส่งให้ก่อนค่ะ  ทั้งนี้ลูกค้าต้อง

                 โอนเงินส่วนที่เหลือ และค่าจัดส่งมาก่อนนะคะ