0


ระยะเวลาในการดำเนินการและการผลิต

การ์ด

- ส่งแบบสำหรับตรวจสอบตัวสะกดและข้อความ 
    ภายใน 5-10 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
    และข้อความภายในการ์ดค่ะ


- ระยะเวลาในการพิมพ์ประมาณ 10 วัน 
    หลังจากได้รับการยืนยันสั่งพิมพ์และตัวอักษรถูกต้อง

- หากต้องการการ์ดด่วน จะมีค่าบล๊อดเร่งด่วนเพิ่ม 1000 บาท 
    โดยจะส่งแบบแรกให้ดู ภายใน 2 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ และ
     พิมพ์ภายใน 3-4 วัน (ไม่รวมวันอาทิตย์) หลังจากยืนยันการ
     สั่งพิมพ์ตัวอักษรถูกต้องค่ะของชำร่วย

- ส่งแบบสำหรับตรวจสอบรูปแบบ ภายใน 7-10 วัน 
    หลังจากได้รับเิงินโอน


 - ของชำร่วยเสร็จ พร้อมมารับหรือจัดส่ง ภายใน 30  วัน
    หลังจากได้รับการยืนยันการผลิตสมุดเซ็นอวยพร และกล่องใส่ซอง

- ส่งแบบสำหรับตรวจสอบรูปแบบ ภายใน 7-10 วัน 
    หลังจากได้รับเงินโอน


- สมุดเซ็นอวยพรและกล่องใส่ซอง พร้อมมารับหรือจัดส่ง 
    ภายใน 15 วันหลังจากได้รับการยืนยันการผลิต